Prodej dříví

Prodej palivového dříví

V srpnu 2014 byl zahájen prodej štípaného palivového dříví v areálu bývalého ZD Bouzov. Vyrábíme palivové dříví jehličnaté a listnaté rovnané, štípané o délce polen 1m. 

Dopravu paliva k odběrateli pro nás zajišťuje firma LADISLAV PODSKLAN AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE za cenu 35,- Kč/km (cesta tam i zpět).  Na kontejner naloží 8prm dříví. 1prm rovnaný je dříví vyrovnané do prostoru 1x1x1m.

Ceník prodeje palivového dříví:

  • 1 prm jehličnaté (SM - JD,BO, MD do 10%)  –  1.300,- Kč
  • 1 prm listnaté (BK, JS - ostatní listnáče do 10%)  - 2.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, platné od 2. 2. 2024.

Těžební činnost, pěstební činnost, prodej a výkup dříví

Společnost Bouzovské lesy s.r.o. zabezpečuje proces těžebních prací včetně prodeje dříví na lesním majetku obcí Bouzov, Hvozd, Luká a Ludmírov. Toto provádí v souladu s nájemní smlouvou   ze dne 4. 7. 2012 a se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích. Dříví uvádíme na trh dle „Systému náležité péče“ a jsme držiteli licence OLH. Na pronajatém území provádíme všechny pěstební práce spojené s lesnickým hospodařením. Pro cizí nabízíme provedení těžby, přibližování, manipulace a sortimentace. Zároveň vykupujeme dříví užitkové ve dřevinách smrk, borovice, modřín, jedle a buk.

Dále nabízíme provedení pěstebních prací v lese i na ostatních plochách určených k zalesnění. Provádíme zalesnění včetně dodávky sazenic, vyklizení klestu, stavbu oplocenek, ochranu proti buřeni a zvěři, práce s chemikáliemi, prořezávky a ostatní pěstební práce.

Prodáváme surové dříví jehličnaté a listnaté ve výřezech i celých délkách dle požadavků odběratelů.