mapaBouzovské lesy s.r.o.

Společnost Bouzovské lesy s.r.o. zahájila svoji činnost dne 1. 5. 2012. Vlastníky uvedené společnosti jsou obce Bouzov, Luká, Hvozd a Ludmírov. Sídlo organizace je v Bouzově v budově OÚ Bouzov. Společnost řídí jednatel a dozorčí rada. Působnost valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti vykonávají všichni vlastníci.

Co se týká lesnického hospodaření, zůstává základním principem jeho trvalá udržitelnost. Je třeba zajistit trvalou produkci dřevní hmoty tak, aby nebyla narušena stabilita, biodiverzita, vitalita a ostatní produkční schopnosti lesa. Chceme-li hovořit o mimoprodukčních funkcích lesa, je zde maximální snaha o zatraktivnění dané oblasti pro její návštěvníky. K zajímavostem patří krasová oblast Javoříčských jeskyní.

Geografická poloha: Oblast působnosti společnosti Bouzovské lesy s.r.o. se nachází v přírodní lesní oblasti Drahanská vrchovina na rozhraní bývalých okresů Olomouc a Prostějov v těsném sousedství s okresem Svitavy. MAPA.