Těžební činnost

Těžební činnost, pěstební činnost, prodej a výkup dříví

Společnost Bouzovské lesy s.r.o. zabezpečuje proces těžebních prací včetně prodeje dříví na lesním majetku obcí Bouzov, Hvozd, Luká a Ludmírov. Toto provádí v souladu s nájemní smlouvou ze dne 4. 7. 2012 a se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích. Dříví uvádíme na trh dle „Systému náležité péče“ a jsme držiteli licence OLH. Na pronajatém území provádíme všechny pěstební práce spojené s lesnickým hospodařením. Pro cizí nabízíme provedení těžby, přibližování, manipulace a sortimentace. Zároveň vykupujeme dříví užitkové ve dřevinách smrk, borovice, modřín, jedle a buk.

Dále nabízíme provedení pěstebních prací v lese i na ostatních plochách určených k zalesnění. Provádíme zalesnění včetně dodávky sazenic, vyklizení klestu, stavbu oplocenek, ochranu proti buřeni a zvěři, práce s chemikáliemi, prořezávky a ostatní pěstební práce.

Prodáváme surové dříví jehličnaté a listnaté ve výřezech i celých délkách dle požadavků odběratelů.